אמה האפרתי

אמה האפרתי

אמה האפרתי

עם אבא, אחרי טיסה ארוכה

אמה האפרתי, עם אבא, אחרי טיסה ארוכהאמה ודנה בדירה בתל אביב

עם אבא

אמה האפרתי עם אבא, מיכאל האפרתי